Bønnebrev fra Nuuk Dec. 2012

Bønnebrev fra Nuuk Dec. 2012

Halleluja………lejemålet er skrevet under! Frelsens Hær kan nu flytte ind i et hus med central og god beliggenhed og en flot udsigt til den gamle bydel og fjorden – vi satser på at huset bliver indflytnings klart i starten af det nye år.

Vi tror på at dette hus er Guds svar på alle de mange bønner som er bedt.

Huset blev sat til salg, ejeren kom os i møde og gik med til at leje os huset i et år med forkøbsret. Prisen kunne også forhandles, så alt i alt er vi/F.H. tilfredse – taget i betragtning at alt er dyrt i Nuuk. Vi er meget glade for huset – som jo betyder at vi har et sted at arbejde ud fra.

Som tidligere nævnt er vores håb at F.H. skal stå som et fyrtårn i Nuuk - F.H. skal være synlig og være til stede i Nuuk. Hvad det reelt indebær har vi ikke helt klart endnu, men vi tvivler ikke på at Gud vil lede os til næste skridt.

I det sidste brev skrev vi om vores tanke/vision om en Natkirke, vores mål er at starte op i januar.

Vi får mange idéer om hvad vi kan gøre så det bliver spændende at starte op og se hvordan tingene udvikler sig.

Babysang går rigtig godt, målet var 8 tilmeldte familier, 8 familier var tilmeldt fra start og endnu en familie er kommet til ☺

Den niende familie kom med efter 3.gang. En tilflytter familie fra sydgrønland (dansk). Moderen kom i snak med en anden ´mor´ (på en café) som anbefalede babysang som en aktivitet man kan gå til med sin baby ☺

Planen er at starte nyt hold Babysang i januar, samt at starte et hold småbørnsrytmik, dette på baggrund af vores positive erfaring indtil videre og med forespørgsel fra mødrene ☺

I afslutningen af programmet i babysang, spiller jeg ´Velsignelsen´ samtidig med, at jeg blæser sæbebobler over hver familie – dette bliver altid en særlig ´Hellig´ stund.

 

Idet at vi nu har fået et lokale, har vi tilmeldt Frelsens Hær til Kulturnatten 26 januar 2013. Vores program kan ses på hjemmesiden: Kulturnat.gl .

Den officielle indvielse af Frelsens Hær i Grønland er planlagt til 9 og 10 februar 2013. Der er selvfølgelig mange ting som skal forberedes, for os her og for vores ledelse i D.K.

Til indvielsen bliver repræsentanter fra det officielle Grønland inviteret med såvel som repræsentanter fra det nationale og internationale F.H. inviteret.

 

Vi er godt i gang med grønlandsk undervisning på aftenskolen, grønlandsk er svært, men det er ingen tvivl om, at undervisningen giver os rigtig meget - det er en fordel at kunne sige Takuss ( på gensyn eller vi ses) når man skilles eller Ajunngilaq (det er i orden eller ok), aab eller suu (ja) eller Qujanaq (tak), Tikilliuaritsi (velkommen).

Indtil videre synger vi to sange på grønlandsk i babysang (jeg bliver godt hjulpet af mødrene) ☺

En ting er, at der står TAKUSS (vi ses), men det udtales helt anderledes, nogenlunde således: d æ g u s s ☺ og sådan er det med det meste……☺

 

Vi har det alle fire godt og trives godt. Vi har efterhånden vænnet os til kulden, det er ikke så slemt endnu så længe at man er godt klædt på ☺

Vi havde besøg af Henrik og Lisbeth Andersen og Lars Lydholm i starten af november. Det var rigtig dejligt og opmuntrende at være sammen med dem.

Vi glæder os og ser rigtig meget frem til at komme til Danmark i julen, det bliver ubeskrivelig godt at se pigerne, Eydritt og Jan igen. Vi er meget taknemlige for muligheden og i denne anledning har Magnus fået en tid på reumatologisk ambulatorium.

 

Opsummering af forbønsemner:

Lokale. Tak Gud for vores nye lokaliteter. At huset må blive brugt efter hans vilje.

Vi trænger til inventar m. m., der mangler alt.

Natkirken. Som vi håber på kan starte i januar.

Kulturnatten. At borgerne må få lyst til at komme indenfor og blive klogere på hvem vi/F.H. er.

Babysang. At familierne vil opleve Guds nærvær, omsorg og velsignelse igennem sang og samværet/fællesskabet.

Officiel indvielse. Officiel indvielse af F.H. i Grønland. Bed gerne for planlægningen og gennemførelse. For alle gæsterne såvel borgere og indbudte. Og alle dem som kommer fra udlandet (inkl. D.K.)

Menneskers frelse. Vi ved at der er mange derude som har brug for at møde Gud. Bed for at vi må være redskaber i Guds hænder og at vi må få muligheder for at lede dem til Jesus. ☺

´….Og gennem Jesus har Gud sagt sit JA til verden, for alt, hvad Gud har lovet, bliver opfyldt gennem Jesus´ 2.Kor.1,20 Halleluja ☺

Og i kapitel 2 kan vi læse: ´Og Gud være lovet. Hvor vi end går, fører han os altid i sit triumftog, fordi Kristus har sejret, og han bruger os til at bringe kendskabet om ham ud til mennesker. Vi er som en duft af Kristus, der stiger op til ære for Gud, både overfor dem, der frelses og dem der fortabes.´ 2.Kor.2,14

 

Vi er så taknemlige for al jeres trofaste forbøn, og vi beder inderligt om at Gud må velsigne jer hver især og give jer kraft og styrke i jeres liv og tjeneste.

I ønskes en velsignet december måned. Vores håb er, at mennesker skal se Guds lys igennem de kærlighedsgerninger som vi hver især bidrager med i denne helt særlige tid.

”Lyset strålede midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det.” Joh.1,5 Halleluja!

Mange kærlige hilsner

Petura og Magnus